REKOLEKCJE ADWENTOWE – PARAFIA ŚW. BARBARY
W CHROSTKOWIE

3 – 4 GRUDNIA 2015R.

 

CZWARTEK (3.12)

 

Godz. 9.00Msza św. dla dorosłych z nauką ogólną. Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania (Gimnazjum kl.I-III).

 

Godz.11.00 - Msza św. z udziałem dzieci (Szkoła Podstawowa).

 

Godz.17.00Msza św. dla dorosłych z nauką ogólną.

 

PIĄTEK (4.12)

ODPUST KU CZCI ŚW. BARBARY

 

Godz.9.00Msza św. dla dorosłych z nauką ogólną .Po Mszy św. Spotkanie z dziećmi (Szkoła Podstawowa).

Godz.11.00Msza św. Odpustowa z obrzędem poświęcenia ołtarza po renowacji – Ks. dr Prałat Mirosław Milewski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku

Godz.17.00Msza św. dla dorosłych z nauka ogólną. Zakończenie Rekolekcji.

 

Spowiedż w czwartek i piątek przed Mszą św.

Rekolekcje prowadzi: Ks. mgr Piotr Muzyczyszyn – Student Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

PROPOZYCJA PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

Dzień 1 (03-02-2016)

Dzień przeznaczony na przejazd do Izraela. Zbiórka uczestników pielgrzymki o godzinie 8.00 na lotnisku w Warszawie skąd udamy się do Tel Avivu. Wylot z Warszawy nastąpi o godzinie 10.25, przylot do Tel Avivu 15.20. Po odprawie bagażowo – paszportowej na lotnisku w Tel Avivie udamy się na nocleg do Betlejem.

Uwaga! Wydruku potwierdzenia na przelot nie należy niszczyć, gdyż służy do przelotu tam i z powrotem (każdy uczestnik otrzyma takie potwierdzenie na miejscu zbiórki).

Dzień 2

Zwiedzanie Jerozolimy, w czasie którego poznamy między innymi Górę Oliwną. Na położonej na wschód od Starego Miasta Górze Oliwnej znajduje się przede wszystkim najstarszy i największy na świecie cmentarz żydowski oraz wiele kościołów upamiętniających wydarzenia związane z pojmaniem Jezusa i Jego wniebowstąpieniem. Na Górze Oliwnej odwiedzimy miejsce Wniebowstąpienia (wstęp około 1$), Kościół Ojcze Nasz (wstęp około 3$), a także Kościół „Jezus Zapłakał”, Ogród Oliwny, Kościół Wszystkich Narodów ze skałą, na której Chrystus modlił się przed pojmaniem oraz Grotę Zdrady i Grób MB.
Tego dnia będziemy także uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej na Via Dolorose i w Bazylice Grobu Pańskiego. Via Dolorosa to Droga Męki – nazwa uliczek w Jerozolimie, którymi przed prawie dwoma tysiącami lat szedł Chrystus dźwigając swój krzyż na Golgotę. Bazylika Grobu Pańskiego stoi na prawdziwym miejscu ukrzyżowania, pogrzebania i zmartwychwstania Chrystusa. Na początku I wieku był tu nieużywany kamieniołom. Według Ewangelii św. Jana (19, 17 i 41-2) ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło na przypominającym wyglądem czaszkę miejscu, poza murami miasta i niedaleko grobów. Archeolodzy odkryli groby pochodzące z tego okresu, więc miejsce to zgadza się z tekstem Ewangelii. Nocleg w Betlejem.

Dzień 3

Przejazd do Kany Galilejskiej. W tym arabskim miasteczku Jezus dokonał pierwszego cudu przemieniając na weselu wodę w wino. Tutaj też uzdrowił syna urzędnika królewskiego. Z Kany pochodził apostoł Natanael (Bartłomiej). Po pobycie w kościele wybudowanym na miejscu cudu udamy się do Nazaretu. Obecnie Nazaret jest dość dużym miastem ale 2000 lat temu była to niewielka osada. W Nazarecie udamy się do Bazyliki Zwiastowania. Nowoczesna bazylika stanęła w miejscu kościoła z XVIII wieku, w którym pokazywano grotę. W grocie tej „według tradycji” miało miejsce Zwiastowanie.
Kościół XVIII-wieczny, stosunkowo niewielki, z powodów politycznych wybudowany naprędce i niegodny tak ważnego wydarzenia zbawczego, postanowiono zburzyć i wybudować aktualną bazylikę. Przy tej okazji przeprowadzono badania archeologiczne, które potwierdziły prawdziwość tradycji. W tym samym miejscu już krzyżowcy w XII wieku wybudowali duży kościół. Uciekli się do kilku sztuczek architektonicznych zastosowanych tylko po to, aby chronić Grotę. Oczywiście my tak jak całe rzesze innych pielgrzymów podejdziemy do Groty Zwiastowania i do kościoła górnego, w którym kamienne ściany bazyliki są udekorowane bogatą kolekcją fresków przedstawiających różne wyobrażenia Maryi z Dzieciątkiem – dar Kościołów chrześcijańskich z całego świata.
W mieście tym odwiedzimy także kościół św. Józefa Żywiciela, wybudowany w 1914 r. na terenie uważanym za tradycyjne miejsce warsztatu ciesielskiego św. Józefa. Zobaczymy Źródło Maryi – niepozorne dziś ujęcie wody poniżej kościoła Archanioła Gabriela przy Paul VI St. Ponieważ niektórzy ludzie uważają, że to tutaj Archanioł Gabriel ukazał się Maryi, wierzą oni również, że woda ze źródła ma właściwości lecznicze.
Na nocleg powrócimy do Betlejem.

Dzień 4

Po śniadaniu udamy się do Ain Karem. Ain Karem znajduje się 7 km. na zachód od centrum Jerozolimy. Nazwy tej nie wymienia żaden z Ewangelistów, jednak tradycja chrześcijańska wiąże tę miejscowość z opisaną w Ewangelii według św. Łukasza wizytą Maryi u krewnej – z nawiedzeniem św. Elżbiety.
Poniżej Kościoła Nawiedzenia znajduje się miejsce narodzin Św. Jana Chrzciciela, nad którym obecnie wznosi się kościół pod jego wezwaniem. Następnie przejedziemy przez fragment pustyni Judzkiej do Jerycha, gdzie zobaczymy Sykomorę – drzewo, na które wspiął się Zacheusz i Górę Kuszenia.
Będziemy mieli także możliwość sprawdzenia, czy w źródle Eliasza rzeczywiście płynie słodka woda. Z Jerycha udamy się nad Morze Martwe. Akwen ten nie jest w rzeczywistości żadnym morzem, tylko śródlądowym jeziorem usytuowanym w najniższym punkcie Ziemi. Położone jest na 400 metrach poniżej poziomu morza, a w najgłębszym miejscu jego dno obniża się o kolejne 400 metrów.
Morze Martwe jest także najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym, wielokrotnie bardziej niż Morze Śródziemne, Pacyfik czy Atlantyk (możliwość krótkiej kąpieli).
Przed powrotem na nocleg w Betlejem nawiedzimy Betanię, gdzie znajduje się dom Łazarza i jego Sióstr Marii oraz Marty.
Dom w Betanii to miejsce wskrzeszenia Łazarza oraz namaszczenia Jezusa.

Dzień 5

Pobyt nad Jeziorem Genezaret. W czasie tego pobytu nawiedzimy Górę Błogosławieństw – miejsce, z którym tradycja wiąże Jezusowe "kazanie na górze". Jest to wzniesienie górujące nad Jeziorem Genezaret na wysokości 150 m. Nad samym Jeziorem Genezaret odwiedzimy Kościół Cudownego Rozmnożenia Chleba i Ryb.
W kościele tym, który wybudowano tu w IV wieku, ołtarzem była skała, na której Jezus miał położyć rozmnażane chleby. Drugim sanktuarium znajdującym się nad samym jeziorem jest kościółek Prymatu św. Piotra. To tu po raz trzeci ukazał się zmartwychwstały Jezus swoim uczniom wracającym z nieudanego połowu ryb. Następnie spożyli z Nim wspólnie śniadanie złożone z chleba i pieczonych ryb.
Skała, na której przygotowano wtedy posiłek wznosi się dziś z posadzki kościółka przed jego ołtarzem. Pielgrzymi klęcząc, dotykają skały rękoma i ją całują. Nazywa się Mensa Christi czyli Stół Chrystusa.
Nieopodal sanktuarium znajduje się statua Chrystusa i klęczącego przed nim św. Piotra wyznającego mu swoją miłość. Nawiązuje ona do słów Chrystusa wypowiedzianych wtedy w tym miejscu: „Paś baranki moje!” (J 21, 15). Tak zaczęła się trwająca do dziś historia urzędu papieża.
Zobaczymy także Dom św. Piotra w Kafarnaum (wstęp około 2$). Nazwa miasta nie jest nigdy wymieniana w Starym Testamencie, wiadomo jednak, że istniało już w II wieku p.n.e.
W czasach Chrystusa miało pewne znaczenie będąc miastem nadgranicznym, siedzibą oddziału wojsk rzymskich i miejscem poboru podatku celnego. Jak podaje Ewangelia wg św. Mateusza, Chrystus na początku swej publicznej działalności opuścił rodzinne Nazaret i udał się do Kafarnaum, które stało się jego miastem. To w nim nauczał w miejscowej synagodze, uzdrawiał chorych (teściową Piotra, córkę Jaira, paralityka, sługę centuriona) i wypędzał złe duchy.
Na nocleg tego dnia udamy się do Betlejem.
Zanim jednak tam dotrzemy będziemy mieli możliwość wejścia do wód Jordanu w miejscowości Yardenit.

Dzień 6

W tym dniu odwiedzimy w Jerozolimie Kościół św. Anny (wstęp około 3$). Kościół ten uważany jest za najpiękniejszy przykład architektury krzyżowców w Jerozolimie. Jednak jego popularność wśród pielgrzymów wynika bardziej z tradycyjnych wierzeń, że krypta znajduje się na miejscu domu Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Obok kościoła rozciągają się imponujące ruiny, które otaczają biblijną sadzawkę Betesda.
Następnie udamy się na Syjon. W czasie naszego przejścia przez Stare Miasto zatrzymamy się przy Ścianie Płaczu – jednego z najbardziej niezwykłych miejsc w całej Jerozolimie, miejsca, w którym Żydzi opłakują zniszczenie i brak świątyni. Syjon to część wzgórza na południe od Starego Miasta. Na tym niewielkim obszarze znajduje się kilka najważniejszych miejsc w Jerozolimie, w tym prawdopodobne miejsce Ostatniej Wieczerzy i mniej prawdopodobne miejsce spoczynku Dawida. Tam też nawiedzimy klasztor i kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, który jest jednym z najbardziej znanych miejsc na Górze Syjon. Odwiedzimy również Kościół św. Piotra In Gallicantu (wstęp około 3$), który stoi według tradycji tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Uważa się, że wcześniej w tym miejscu znajdował się dom najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa.
Dzień zakończymy pobytem na krańcach Betlejem, gdzie znajduje się Pole Pasterzy.
Nocleg w Betlejem.

Dzień 7

13.00 – zbiórka uczestników wyjazdu przy recepcji w hotelu, skąd udamy się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego – wybudowanej ponad grotą uważaną za miejsce narodzin Jezusa. Kościół ten jest jedną z najstarszych chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa.
W Betlejem odwiedzimy także Grotę Mleczną, w której jak głosi tradycja znalazła schronienie Święta Rodzina w drodze do Egiptu. Tego dnia planowana jest wspólna Msza Św. w kościele Św. Katarzyny – kościele bezpośrednio przylegającym do Bazyliki Narodzenia Pańskiego.

Dzień 8

Wyjazd na lotnisko do Tel Avivu, skąd o godzinie 06.10 nastąpi wylot do Warszawy.
Zakończenie pielgrzymki na lotnisku w Warszawie.

 

Cena: 2530,00 PLN oraz 320,00 USD

 

Cena obejmuje: Przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie w hotelu **/*** – pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami, do pokoju jedno-osobowego dopłata 200 USD, śniadania od 2-go do 8-go dnia i obiadokolacje od 1-go do 7 dnia, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW oraz codzienny bakszysz (napiwek) dla kierowcy.

Cena nie obejmuje: opłat wstępów (ceny wstępów podano według cen z 2015 roku).

 

Uczestnik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w pielgrzymce. W takim przypadku należy to pisemnie zgłosić przedstawicielowi Biura. Koszt takiego ubezpieczenia to około 3% ceny wyjazdu.

W środę (11 listopada 2015r.) w naszej parafii miały miejsce obchody dnia niepodległości podczas których dzieci i młodzież z naszej szkoły pod przewodnictwem nauczycieli przedstawiły specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. Mszę św. prowadził ks. kanonik Eugeniusz Klonowski.


(Więcej zdjęć można zobaczyć na Facebooku naszej parafii ;D)

8. listopada na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci i młodzież przedstawili program na Zaduszki, który został przygotowany pod patronatem p. Anny Gołębiewskiej i p. Jolanty Tofil.


(Więcej zdjęć można zobaczyć na Facebooku naszej parafii ;D)

Dnia 1 listopada na chrostkowskim cmentarzu o godz. 11 parafianie oraz przybyli goście uczestniczyli we Mszy Św. którą poprowadził ks. Jarosław Kwiatkowski wraz z proboszczem Markiem Trymersem.


(Resztę zdjęć można zobaczyć na Facebooku naszej parafii ;D)

Witaj !

Parafia rzymsko-katolicka
p.w. św. Barbary

Chrostkowo 21
Chrostkowo 87-602
Tel. (54) 287-00-11
woj. kujawsko-pomorskie

Diecezja : płocka
Dekanat: dobrzyński n.Drwęcą

Liturgia na dziś:

Kalendarz :

Grudzień 2015
P W Ś C P S N
« lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Warto zajrzeć :


WSD w Płocku

KATOLIK.PL

Diecezja Płocka

WIARA>PL

Liturgia Godzin

"faceBóg"

Urząd Gminy Chrostkowo

Facebook

Sonda

Jak podoba Ci się strona internetowa parafii ?

View Results

Loading ... Loading ...

Pogoda :

Licznik odwiedzin :